A fi sau a nu fi persoană publică în România?

 [RO] Hello people! Bine v-am regăsit! Long time no see,huh?:))) Astăzi mi-am recăpătat forțele și m-am gândit că e timpul perfect pentru a-mi relua activitatea pe blog.

În acest articol vom discuta despre viața de blogger/micro influencer, hateri și multe altele. Ia-ți ceva de ronțăit… va fi un articol lung și mișto. Enjoy!

1.1. AVANTAJELE DE A FI PERSOANĂ PUBLICĂ

a) primești suport din partea unor persoane străine, ceea ce îți dă încredere în sine; b) ai șansa să cunoști persoane noi din domeniul tău, ceea ce te poate ajuta să evoluezi; c) te dezvolți! Această dezvoltare este alcătuită din responsabilitatea pe care ți-o iei în care începi un blog/canal de YouTube, respectul față de urmăritori, care se exprimă prin calitatea postărilor și activitate și naturalețea ta, pe care oamenii o iubesc la nebunie.

1.2 DEZAVANTAJELE DE A FI PERSOANĂ PUBLICĂ

a) expunerea pe social media (care nu e mereu așa de prietenoasă); b) persoanele sensibile sau noi în domeniu vor claca foarte ușor din cauza haterilor ( am disctutat și de hate-ul gratuit. Remember?) c) Presiunea de pe social media există? Eu zic că…depinde. În primul rând, tu trebuie să îți organizezi timpul astfel încât să te ocupi și de blog&social media, dar și lucrurile cu adevărat importante pentru tine. În al doilea rând, trebuie să postezi cât mai des posibil, astfel încât să nu apară întrebarea: „Când mai postezi?”

2. Once upon a time there was a little boy in a little town, but with a big dream

Poate unii dintre voi vă întrebați care sunt motivele pentru care eu am început toată chestia asta cu blogul. Well, adevărul e că mi-am început blogul de plictiseală, dar după ce am văzut statisticile,după ce am primit zeci de mesaje pozitive și de încurajare, am realizat ce impact pozitiv are blogul meu asupra cititorilor. Totodată, mi-am asumat și o oarecare responsabilitate față de voi, care constă în calitatea blogului și contentul de pe social media. Și dacă tot suntem pe subiect, vreau să vă mărturisesc că niciodată nu am crezut că voi crește așa de mult, mai ales într-o perioadă atât de scurtă ( AND STILL GROWING!!! VĂ MULȚUMESC DIN SUFLET! 🙂 ).

Scopul meu nu este să primesc o oarecare celebritate prin intemediul blogului, ci să fac ceva bun pentru mine,dar și pentru voi, cititorii mei mișto:) Pur și simplu nu acceptam să îmi rezum viața doar la scrolling pe social media, ieșit pe afară și porcăria aia numită ” școală online „. Până la urmă, mi-am luat inima în dinți și mi-am dat seama că voi adeveri faimoasa propoziție „Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume”. Până acum, totul e foarte bine, pentru că am primit păreri foarte bune despre articolele de pe acest blog, ceea ce mă face să continui:)

M-am jurat că nu voi părăsi niciodată România. De ce? Pentru că aleg să rămân și să fac o schimbare în bine acestei țări, oricât de mică. Get ready you all, urmează chestii mișto și colaborări pe măsură!

3. „Influencer… câte figuri pe tine” !

De ce am pus acest subtitlu în ghilimele? Pentru că acum câteva zile am primit acest… apelativ, dacă se poate numi așa. Chiar dacă e 2020, cred că trebuie să clarifi semnificația acestui termen.

INFLUENCER= persoană/lucru care influențează publicul din social media;

Acestea fiind spuse, sper să nu mai aud atribuiri greșite. Eu nu îmi atribui încă acest termen, pentru că sunt la început. Dar datorită colaborărilor pe care urmează să le postez, mă pot numi micro-influencer.

Hah… e interesantă chestia asta cu trendurile și job-urile persoanelor publice. Știți cum e? Ca jocul ăla din copilărie… TELEFONUL FĂRĂ FIR! Știi tu, când cineva spune ceva original și ultima persoană trebuie să primească aceeași informație. Ei bine, la noi,din păcate, e fix invers. Disstrack-urile au ajuns motive de scandal, iar influencerii au ajuns să fie făcuți cerșetori, doar pentru că fac reclamă la 5 produse pe săptămână. That’s bulls*it! În cazul influencerilor care nu au job, reclamele sunt singurele surse de venit. Din acele surse trebuie să plătească aparatura(care e al naibii de scumpă),chirii, utilități and many others. Acum nu ți se pare chiar așa de ușor, nu? Chiar dacă sunt la început, trebuie să acopăr anumite costuri care au venit la pachet cu blogul. Și să fiu sincer, din vizualizări nu primesc mare lucru. Ideea e ca trebuie să încetați cu toate criticile și să nu mai judecați atât de ușor.

Concluzia: E mișto să fii persoană publică în România, dar trebuie să ți-o asumi.

Buuuuuuuuuunnn, atât pe azi. Sper că ți-a plăcut acest articol și nu uita să dai o geană și pe celelalte;) Țin să vă mulțumesc din suflet pentru toate urările de însănătoșire. Până săptămâna viitoare când voi posta următorul articol, POARTĂ MASCĂ ȘI STAI SAFE !!! See ya! ;)))â

 [EN]

Hello people! Welcome back! Long time no see,huh?:))) Today I regained my strength and thought it was the perfect time to resume my blog work.

In this article we will discuss the life of blogger/micro influencer, haters and many more. Get yourself something to eat…it will be a long and cool article. Enjoy!

1.1. AVANTAGES TO BE PUBLIC PERSON

a) you receive support from strangers, which gives you self-confidence; b) you have the chance to meet new people in your field, which can help you evolve; c) you’re developing! This development is made up of the responsibility you take into start a YouTube blog/channel, respect for followers, which is expressed by the quality of your posts and activity and your naturalness, which people love so much.

1.2 DESAVANTAGES TO BE PUBLIC PERSON

a) exposure on social media (which is not always so friendly); b) Sensitive or new persons in the field will fall very easily because of the haters (we also have the free hate. Remember?) c) Does the pressure on social media exist? I say… Depends on. First of all, you need to organize your time so that you can also take care of blog&social media, as well as the things that are really important to you. Secondly, you need to post as often as possible so that the question does not appear: „When do you post again?”

2. Once upon a time there was a little boy in a little town, but with a big dream

Maybe some of you are wondering why I started this whole blog thing. Well, the truth is, I started my blog out of boredom, but after seeing the statistics,after receiving dozens of positive and encouraging messages, I realized what a positive impact my blog has on readers. At the same time, I have also assumed some responsibility towards you, which consists in the quality of the blog and the content on social media. And while we’re at it, I want to confess that I never thought I’d grow up so much, especially in such a short period of time (AND STILL GROWING!!! THANK YOU FROM SUFLET! 🙂 ).

My goal is not to receive some celebrity through the blog, but to do something good for me,but also for you, my cool readers:) I just didn’t agree to sum up my life just to scrolling on social media, out and that crap called „online school „. Eventually, I took my heart in my teeth and realized that I would come true to the famous sentence „Be the change you want to see in the world”. So far, everything is very good, because I received very good opinions about the articles on this blog, which makes me continue:)

I swore I would never leave Romania. Why is that? Because I choose to stay and make a change for the better of this country, no matter how small. Get ready you all, follow cool stuff and collaborations to match!

3. „Influencer… what a behavior…”!

Why did I put this subtitle in quotation marks? Because a few days ago I got this… appellate, if you can call it that. Even if it’s 2020, I think you need to clarify the meaning of this deadline.

INFLUENCER= person/thing that influences social media audiences;

That being said, I hope I don’t hear any more misattributions. I’m not assigning that term to myself yet, because I’m in the beginning. But because of the collaborations I’m about to post, I can call myself a micro-influencer.

Hah… this thing with the trends and jobs of public figures is interesting. Do you know what it’s like? Like that childhood game… You know, when someone says something original and the last person has to get the same information. Well, with us, unfortunately, it’s the other way around. The disstracks have become cause for scandal, and influencers have come to be made beggars, just because they advertise five products a week. That’s bulls*it! For influencers who don’t have a job, ads are the only sources of income. From those sources they have to pay for the equipment (which is damn expensive), rents, utilities and many others. Now you don’t find it that easy, do you? Even if I’m in the beginning, I have to cover certain costs that came with the blog. And to be honest, from the views, I don’t get much. The point is that you have to stop criticizing and stop judging so easily.

Conclusion: It’s cool to be a public figure in Romania, but you have to assume the risks of it.

That s it. I hope you liked this article and do not forget to give an eyelash and the others;) I would like to thank you from the bottom of my heart for all your wishes for recovery. Until next week when I post the next article, STAY SAFE !!! See ya! ;)))

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s