Stii ce e culmea? Punctul cel mai înalt al munților

 [RO]

Îmi amintesc de o excursie la munte… știu că mereu voiam să ajung pe culmile munților si să văd lumea de sus. Mereu mi-a plăcut natura pe care Dzeu a creat-o si noi am știut doar să o distrugem, fiind mândrii că avem mobilă de lemn. În fine, să nu ne abatem de la subiect.

Știu sigur că ai mers la un concert și ai vrut să faci orice pentru a primi un autograf. Fructele alea din vârful pomului care sunt cele mai bune, dar ajungi foarte greu la ele. Telefonul ala nou si scump cu care vrei sa te etalezi următoare zi la scoala. Cartile alea misto de care nu te-ai dezlipit pana nu le-ai terminat. Acel tenismen care câștiga mereu turneele de Grand Slam ( Federer who?:))) ). Mai stii cand ai vazut un film sau ai fost la teatru si te-ai gandit cum ar fi sa te vada toata lumea pe scena sau pe marele ecrane? Poate nu iti dai seama, dar toate aceste lucruri au ceva în comun : PERSEVERENȚĂ, MULTĂ MUNCĂ SI RĂBDARE. Dacă ai toate acestea, chiar tu poți fii cel care scrie cărti mișto, care Creează telefoanele pe care toți le vor, care câștiga olimpiade, care apare la știri ( într-un context bun:)) ), care joacă pe marele scene sau în filme de succes. Și da, TREBUIE DOAR SĂ VREI!

P.S. : Nu lăsa pe nimeni sa îți pună la îndoiala abilitățile și luptă în continuare pentru a-ți atinge idealul 😉

Gata și cu acest articol. Chiar dacă a fost mai scurt, sper ca te-a motivat pentru a-ți urma visele. Astept un mesaj pe Instagram pentru păreri si întrebări. Mai jos ai cele mai noi articole de pe blogul meu. Până săptămâna viitoare cand voi posta un nou articol, RĂMÂI ACASĂ ! See ya! 😉

 [EN]

I remember a trip to the mountains… I know I always wanted to reach the top of the mountains and see the world from above. I’ve always loved the nature that God created and we only knew how to destroy it, being proud that we have wooden furniture. Anyway, let’s not stray from the subject.

I know for a fact that you went to a concert and you wanted to do anything to get an autograph. Those fruits at the top of the tree that are the best, but you get really hard at them. That expensive new phone you want to show off the next day at school. Those cool books you didn’t get rid of until you finished them. That tennis player who always won Grand Slam tournaments (Federer who?:))) ). Remember when you saw a movie or went to the theater and thought about what it would be like for everyone to see you on stage or on the big screen? You may not realize it, but all these things have something in common: PERSEVERENCE, MUCH WORK AND RESPONSE. If you have all this, you can be the one who writes cool books, who creates the phones that everyone wants, who wins the Olympics, who appears on the news (in a good context:))), who plays on the big scenes or in successful movies. And yes, you just have to want it!

P.S. : Don’t let anyone question your abilities and keep fighting to achieve your ideal 😉

No more with this article. Even though it was shorter, I hope it motivated you to follow your dreams. I’m waiting for a message on  my Instagram ( @andrei_plttt)  for opinions and questions. Below you have the latest articles on my blog. Until next week when I post a new article, STAY HOME! See ya! 😉

Toxic people

 [RO]

După părerea mea, viața fără persoane toxice e ca nunta fără lăutari sau Vulpița fără Viorel :)). Lăsând gluma la o parte,mi-am ales acest subiect pentru articolul de azi pentru că mi-aș dori ca blogul meu să fie oarecum motivațional ( bine, asta până încep să pun rețete de mâncare :))) ). Vorba multă, sărăcia omului, așa că hai să-ncepem.

–CE ESTE O PERSOANĂ TOXICĂ ?––––––––––––––––––––

Poți numi o persoană toxică, aceea care te bârfește sau care pur și simplu te face să apari într-o lumină proastă. Pe scurt, îți vrea răul. Ok, ce fac? cum scap de ea? pentru început trebuie să te îndepărtezi de acea persoană. Chiar dacă aveți multe amintiri împreună, trebuie să înțelegi că este pentru binele tău. Când faci acest pas, trebuie să te gândești că viitorul tău este cel mai important. Până la urmă și Ariana Grande avea dreptate când spunea ,, Thank u, next”.

–CUM SĂ EVIȚI O PERSOANĂ TOXICĂ ?––––––––––––––––––

Nu vreau să mă laud sau ceva, dar am avut ,, norocul” de a interacționa cu foarte multe persoane false. Să fiu sincer, am fost foarte dezamăgit când am observat că majoritatea prietenilor mei erau toxici pentru că petrecusem împreună foarte multe mișto împreună. Până la urmă am făcut în așa fel încât acei oameni să dispară din viața mea ( nu i-am omorât, stați calmi) , pentru că am realizat că nu se merită să mă consum și să țin în continuare la niste oameni care nu dau doi bani pe mine. Știi, noi ne facem preteni falși foarte ușor, cel puțin la început. Eu am făcut greșeala de a pune pe majoritatea cunoștințelor, eticheta de prieten/ă. Poate că atunci nu o consideram greșeală,dar când pui pe cineva această etichetă, ai anumite așteptări de la el/ea, u know? Până la urmă îți dai seama că acea persoană nu ține deloc la tine și rămâi cam dezamăgit/ă.

–SĂ ACCEPT SCUZELE?––––––––––––––––––––––––

Răspunsul este foarte simplu… NU ! Ok, ai ales să îți arăți sinceritatea și să îi spui lui ,,X” unde a greșit, ceea ce este FOARTE BINE ! În cele din urmă, el/ea începe să își ceară scuze și cel mai interesant, să îți promită că nu se va mai întâmpla repeta. Vrei soluția? Spui nu:))). dacă stai să te gândești mai bine, varianta în care spui DA și incepi să te comporți de parcă nimic nu s-a întâmplat, te readuce într-un loc în care îți pierzi timpul. Acest loc se numește PRIETENI/ RELAȚIE TOXICĂ.

Buuuun, gata pe azi! Sper că ți-a plăcut articolul și te aștept cu un mesaj pe Instagram în care să îți spui părerea despre acest articol. Până săptămâna viitoare când voi posta un nou articol RĂMÂI ACASĂ ! See ya! 😉

 [EN]

–WHAT IS A TOXIC PERSON ?–––

You can call a toxic person, the one who gossips about you or simply puts in a bad light. In short, he wants to hurt you. Okay, what do I do? how do I get rid of it? First of all, you need to get away from that person. Even if you have many memories together, you have to understand that it is for your own good. When you take this step, you have to think that your future is the most important. After all, Ariana Grande was right when she said, „Thank u, next.”

–HOW TO AVOID A TOXIC PERSON ?––––

I don’t want to brag or anything, but I had the „luck” of interacting with a lot of fake people. To be honest, I was very disappointed when I noticed that most of my friends were toxic because we had spent so much fun together together. In the end, I made sure that those people disappeared from my life – I didn’t kill them, stay calm – because I realized that it’s not worth consuming and still thinking about people who don’t give a about me. You know, we make ourselves fake claims very easily, at least at first. I made the mistake of putting on most of the knowledge, the friend label. Maybe then we don’t think it’s a mistake, but when you put someone on this label, you have certain expectations of him/her, you know? Eventually you realize that person doesn’t care about you at all and you’re a little disappointed.

–TO ACCEPT THE EXCUSES ?–––

The answer is very simple… Not! Okay, you chose to show your sincerity and say to somebody where he was wrong, which is VERY GOOD! Finally, he/she begins to apologize and most interestingly, to promise you that it will not happen again. You want the solution? Say no:))). If you think about it, the version where you say yes and start acting like nothing’s happened, it brings you back to a place where you’re wasting your time. This place is called FRIENDS/ TOXIC RELATIONSHIPS.

Okkkk, that is it ! I hope you liked the article and I’m waiting for you with a message on Instagram to give your opinion on this article. Until next week when I post a new article STAY HOME! See ya! 😉

1

 [RO]

Bună, dragă ființă ! Sper că ai ghicit faptul că aceste rânduri sunt rodul plictiselii mele… Well, am vrut să îmi reiau activitatea pe blog pentru că nu mai știam ce să fac în această carantină mișto… Așadar, acesta este începutul. Puneți-vă centurile, urmează o călătorie interesantă ;)) Și nu uita , poți face mai multe decât crezi.

 [EN]

Hello people ! I hope you’ve guessed that these lines are the fruit of my boredom… Well, I wanted to resume my blog activity because I didn’t know what to do in this…cool quarantine. So this is the beginning. Put your seatbelts on, is gonna be an interesting journey ;)) and remember, you can do more than you think.